jazyk  Polski
logoo násproduktyvýzkum a vývojrozvojkontakty

Historie a hodnoty

110 let budování know-how

Bochemie buduje své know-how již více než 110 let. Za tu dobu se nám podařilo získat si postavení jednoho z nejsilnějších středoevropských výrobců značkových produktů chemických specialit a dezinfekčních a čisticích prostředků. A díky dlouhodobému intenzivnímu výzkumu a vývoji jsme se stali předním výrobcem moderních chemických přípravků, které pružně odpovídají na aktuální potřeby zákazníků.

První mezinárodní úspěchy

V roce 1904 vznikla předchůdkyně Bochemie, společnost Österreichisches Chemikalienwerk Rudolf Goldschmidt & Komp. Během let jsme se postupně zabývali výrobou dehtových a zinkových barev a polykrystalického křemíku. Naši chemici dokázali vyvinout také chloramin. Mezi naše nejvýznamnější výrobky té doby patří bezesporu aspirin a umělé sladidlo sacharin, které zaznamenaly úspěch v globálním měřítku a už před válkou se vyvážely do celého světa. Za hospodářské krize ve dvacátých letech pak došlo k dramatickému snížení počtu zaměstnanců. Firma však dokázala zareagovat tím, že provedla důkladný průzkum trhu a změnila výrobní sortiment tak, aby lépe odpovídal tehdejším požadavkům zákazníků. Tato účinná strategie přinesla opět nový rozvoj firmy.

 

sacharin historický obrázek

Úspěšná 60. léta

Zásadní událostí v poválečné historii firmy je zřízení výzkumného střediska na začátku šedesátých let. V roce 1967 jsme pak zahájili výrobu Feropuru, která trvá dodnes, a tento přípravek pro ošetření kovů se s úspěchem stále používá po celém světě. Podstatnou část produkce tvořily v této době akumulátorové hmoty.

Vstup na nové trhy

V devadesátých letech noví majitelé provedli řadu akvizic, rozšířili sortiment a Bochemie vstoupila na nové trhy, zejména střední a východní Evropy. Začali jsme také dodávat celé části pro akumulátory. Značka SAVO, jejíž výrobu jsme spustili v roce 1973, se významně rozrostla a postupně vytvořila celou řadu čisticích a dezinfekčních prostředků pro domácnost. Podařilo se nám vybudovat silnou značku, která si získala velkou část trhu v zemích střední Evropy. Završením tohoto úspěchu a uznáním dlouholeté práce zaměstnanců Bochemie je pak její prodej firmě Unilever v roce 2013.

Historie v datech

1903
1920
1923
1924
1935
1945
1951
1960
1962
1967
1973
1994
2009
2016

Současnost

Zásadní úlohu v činnosti Bochemie hrál vždy výzkum a vývoj. Mezi nejnovější úspěchy patří vývoj technologie na výrobu nanoformy oxidu zinečnatého, který má velký význam z hlediska ochrany životního prostředí. Existují aplikace, zejména v gumárenském průmyslu, kdy lze klasický ZnO nahradit 4x menším množstvím našeho produktu při zachování nebo dokonce zlepšení funkčních vlastností. Funkční vlastnosti vyvinutého materiálu testujeme ale i v dalších aplikačních odvětvích (plasty, nátěrové hmoty, filtry, kosmetika aj.). Vyvinuli jsme unikátní technologii výroby oxidu zinečnatého s extrémně vysokým povrchem. Produkt se tak díky svým parametrům řadí mezi nejpokročilejší nanomateriály. Podrobnější informace o tomto produktu najdete v sekci Vlastní výzkum a vývoj Bochemie. 

Hodnoty naší společnosti 

Klíčovou hodnotou je pro nás důvěra a to jak ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům a obchodním partnerům, tak ve vztahu k našemu okolí. S tím souvisí naše další priority, kterými jsou trvale udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí. Klademe důraz zejména na ochranu vody a recyklaci materiálů.  

Důležité je pro nás zdraví našich zákazníků a jejich přání. Výzkum a vývoj Bochemie slouží také k zajištění toho, aby výrobky a jejich použití byly pro zákazníky bezpečné. Neustále reaguje na aktuální potřeby zákazníků. 

Mezi naše priority určitě patří péče o zaměstnance. Dbáme na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí. Respektujeme lidská práva, nepřipouštíme jakoukoli diskriminaci zaměstnanců a ctíme právo zaměstnanců na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání. Dodržujeme standardy Mezinárodní organizace práce (ILO) a veškeré příslušné zákony, pravidla a předpisy. 

Za všech okolností používáme zdravý rozum a měníme věci k lepšímu.

Chtěli byste vědět více o naší historii?

Spojte se s námi. Rádi vám poskytneme podrobnější informace.

Chci zavolat / poslat e-mail: 
Ing. Magda Macháňová
Zákaznický servis
tel.: +420 596 091 299
Magda.Machanova@bochemie.cz

Chci více informací:

* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Jsme hrdými členy těchto institucí:

obrázek Ceficobrázek eurochlorobrázek Nickel instituteobrázek Cd reachobrázek Zinc Reachobrázek SCHP ČRnano asociace