logoo násproduktyvýzkum a vývojrozvojkontakty

PROČ = Hydal benefity

Příroda nevytváří odpad

1. Hydal nezpracovává pro výrobu plastů zemědělské produkty

K výrobě Hydalu není potřeba zemědělská půda, kterou je možné využít pro primární účel zajištění potravin. Hydal nevyžaduje zemědělskou surovinu, jako je kukuřice, brambory, cukrová třtina nebo cukrová řepa. Z globálního pohledu zásob potravin je proto vhodnější pro výrobu plastů použít odpad než prvek potravinového řetězce.

 

 

2. Hydal vzniká z odpadu

Jedná se o použitý fritovací olej, kterého je v globálním měřítku nadbytek.  Velké aglomerace a hustě osídlené oblasti denně spotřebovávají velké množství oleje na vaření. Použitý kuchyňský olej je toxický odpad a v mnoha zemích musí být shromažďován a potom nákladně zpracován na biopaliva, která mají nízkou výhřevnost nebo jsou nákladně recyklována.

Hydal přináší jedinečnou novou technologii, která v současné době umí jako jediná na světě průmyslově zpracovat a využít použitý fritovací olej a přeměnit ho na zcela novou, vysoce hodnotnou surovinu - biopolymer typu PHB.

Jedná se o technologii pro upcycling, tzn. z odpadního oleje nerecykluje olej, ale vyrábí úplně jiný produkt.

3. Hydal – příroda vyrábí

Hydal je biotechnologický proces. Bakterie, které si biopolymer vyrábějí jako zásobárnu energie na horší časy, jsou součástí našeho ekosystému miliony let.

4. Hydal - příroda recykluje

Problém s kontaminací planety plasty dosáhl extrémních proporcí. Plasty je znečištěná půda, řeky i moře. Plastový odpad zabíjí stovky tisíc mořských živočichů. Moře a oceány znečištěné plasty se stávají největšími skládkami na světě. Spotřeba plastů stále exponenciálně roste a přináší tak stále více problémů. V posledních letech odborníci identifikovali problém s neviditelnými plasty - tzv. mikropolutanty, které jsou ještě nebezpečnější. Nevidíme je, ale dokonce je i jíme, protože pronikli až do potravinového řetězce.

Problém kontaminace plasty nemá jednoduché řešení nebo jen jedno řešení. Hydal je však součástí tohoto řešení. Jedná se o ekologickou variantu plastů - Hydal může být plně rozložen v přírodě a nijak ji nezatíží. Příroda umí tento biopolymer nejen vyrobit, ale i recyklovat. Pokud jej nespotřebuje sama bakterie, slouží jako potravina pro další mikroorganismy. Vzniklý polymer je tak 100% odbouratelný v přírodě (tzv. biodegradabilní).

V souvislosti s biologickou rozložitelností a biokompatibilitou produktů na bázi Hydal PHA a možností recyklace přímo ve výrobě nejsou vytvořeny žádné nové odpady.

 

5. Hydal nepoškozuje čističky odpadních vod

Hydal je plně biodegradabilní. Na rozdíl od použitého fritovacího oleje, který čističky odpadních vod poškozuje.

 

6. Hydal naplňuje cíle trvale udržitelného rozvoje OSN

Řízení městského odpadu a materiálové využití odpadů je jedna z priorit strategie cirkulární ekonomiky, tj. strategie udržitelného rozvoje, která vytváří funkční a zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Mezi základní principy, které cirkulární ekonomiku definují, patří uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu, čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů a navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.

Máte zájem o spolupráci?

Kontaktujte nás.

Chci zavolat / poslat e-mail: 
Helena Bužgová
Asistentka ředitele
Tel.: +420 596 091 459
Helena.Buzgova@bochemie.cz

Chci více informací:

* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Jsme hrdými členy těchto institucí:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council