Naše cíle

Vize generálního ředitele

"Od doby založení společnosti (r. 1904) dlouhodobě prokazujeme svoji schopnost se pružně měnit a reagovat na potřeby našich zákazníků a společnosti. Díky svým zkušenostem a znalostem v oborech chemického průmyslu jim přinášíme účinná a výhodná řešení. Napříč všemi průmyslovými odvětvími se však stále zřetelněji projevuje budoucí nedostatek surovinových i energetických zdrojů a zároveň jejich plýtvání. Selský rozum ve spojení s vysokou odborností našich zaměstnanců nás vede k hledání příležitosti dalšího rozvoje Bochemie v recyklaci použitých materiálů a jejich transformaci v produkty s vysokou přidanou hodnotou pro naše zákazníky. Snažíme se „dívat se na věci jinak“.  Od nacházení chytrých, efektivních a ekologicky vstřícných řešení očekáváme nejen komerční úspěch, ale především náš vklad ke zlepšování a  dlouhodobé udržitelnosti životního prostředí a kvality života."

Ing. Miloslav Vodička

Zaměření na výzkum a vývoj

Dlouholetá úspěšná historie naší společnosti pro nás představuje závazek a zároveň nesmírné bohatství pracovních zkušeností, které chceme naplno zužitkovat. Využíváme dosažených poznatků nejen v tradičních oblastech naší výroby. Hledáme stále nová a inovativní řešení, ale i zcela nová pole působnosti.

Výzkumné projekty 

Navazujeme na naše dosavadní úsilí v oblasti environmentálních projektů a tyto aktivity rozšiřujeme. Pro odpadní látky hledáme příležitost nového využití a možnosti získání cenných surovin pro další použití ve výrobě. Vyvíjíme nové technologie nejen pro chemický průmysl, které šetří přírodní zdroje a přispívají k jejich obnově. V souvislosti s environmentálními projekty vytváříme platformu, kde dochází k výměně informací a spolupráci mezi státními orgány, vědeckými institucemi a naší společností.

Naším cílem je:

  • nalézání nových řešení prostřednictvím nových technologií a inovace produktů
  • zodpovědný přístup k životnímu prostředí
  • expanze do nových oblastí a na nové trhy
  • oboustranně prospěšná spolupráce s obchodními partnery

Chtěli byste vědět více o výzkumných projektech a cílech Bochemie?

Kontaktujte nás.

Chci zavolat / poslat e-mail: 
Ing. Magda Macháňová
Zákaznický servis
Tel.: +420 596 091 299
Magda.Machanova@bochemie.cz

Chci více informací:

* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Jsme hrdými členy těchto institucí:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council