Bochemie oceněna Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Svaz chemického průmyslu České republiky udělilo Bochemii Čestné uznání za aktivity spojené s pomocí při řešení koronakrize v jarním období.

Ocenění v závěru roku převzal z rukou předsedy Svazu chemického průmyslu ČR pana Ing. Ivana Součka, Ph.D. předseda představenstva pan Ing. Miloslav Vodička.

Uznání a poděkování patří všem našim kolegům, kteří se v nelehkých nejen jarních podmínkách podíleli a stále podílí na zajištění výroby tolik potřebné dezinfekce.

Jsme hrdými členy těchto institucí:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council