Cílíme sponzoring na zaměstnance

Naším zvykem je pomáhat tam, kde je potřeba. V rámci nové strategie sponzoringu pokračujeme s vybranými dlouhodobými partnery ve spolupráci a k tomu jsme se rozhodli nově směřovat sponzorské aktivity co nejblíže – k našim zaměstnancům. Připravili jsme pro ně dva programy: Program „V nouzi poznáš přítele“ je určený pro kolegyně a kolegy, kteří se ocitli v náročné životní situaci, a program „Nejen prací živ je člověk“ podpoří vybrané projekty kolegyň a kolegů, kteří se ve svém volném čase angažují ve sportovních oddílech, vedou dětské kroužky, skauty nebo jsou aktivní jako dobrovolníci v obecně prospěšných organizacích.

Jsme hrdými členy těchto institucí:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council