Podporujeme záchranu památek v České republice

Dřevo je od nepaměti pro člověka základním stavebním materiálem. V ideálních podmínkách nám může sloužit desítky, stovky a v některých případech i tisíce let.

S hrdostí obdivujeme um našich předků při pohledu na historické stavby a další cenná díla, kterých je v České republice skutečně mnoho. Vedle hradů, zámků a tvrzí to jsou také kostely, kláštery, kaple, fary, městské domy a paláce, venkovská lidová architektura, technické a průmyslové stavby, divadla, muzea, morové sloupy, křížky, boží muka apod. Dle evidence Národního památkového ústavu je jich přibližně 40 tisíc chráněno jako nemovitá kulturní památka. Prostřednictvím výrobků Bochemit věnujeme nemalé úsilí účinné preventivní ochraně nového dřeva před škůdci stejně jako sanaci napadených konstrukcí mimo jiné i u památkových objektů.

A protože nám není osud památek lhostejný, i letos s radostí pokračujeme v podpoře projektů Institutu pro památky a kulturu. Jedná se o neziskovou organizaci, která zajišťuje chod redakce PROPAMÁTKY, vydává stejnojmenný časopis, provozuje informační oborový portál, pořádá konference, realizuje projekt financování kulturního dědictví MÁME VYBRÁNO, nabízí poradenství při financování projektů v oblasti obnovy památek a představuje zajímavá místa v rámci putovní výstavy. Vážíme si toho, že Institut je současně sociální podnik a zaměstnává lidi, kteří se vzhledem ke své zdravotní situaci obtížněji uplatňují na trhu práce. Zachovává k nim individuální přístup a respektuje jejich potřeby.

Přejeme Institutu i redakci spokojené čtenáře, stejně jako návštěvníky konferencí, štědré dárce a hodně zdaru v jejich záslužné práci.

Jsme hrdými členy těchto institucí:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council