Poskytli jsme praxi studentce marketingu

Studentka Slezské univerzity v Opavě a její Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné u nás na marketingovém oddělení vykonala svou odbornou praxi nutnou k úspěšnému zakončení bakalářského studia se zaměřením na marketing a obchod. V rámci této praxe vypracovala také bakalářskou práci s názvem Využití nástrojů Public relations ve vybrané společnosti.

Součástí práce bylo i dotazníkové šetření mezi našimi THP zaměstnanci zaměřené na interní komunikaci jako jeden z nástrojů interního PR. Získali jsme tak zajímavé informace o stavu a vnímání interní komunikace mezi námi a cenné náměty, jak komunikaci uvnitř společnosti dále zlepšovat.

 

Jsme hrdými členy těchto institucí:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council