logoo násproduktyvýzkum a vývojrozvojkontakty

povrchové úpravy kovů

Fluxy, přísady a chlorid zinečnatý

Žárové zinkování


Fluxy kapalné 

Produkt Charakteristika Užití
BOFLUX 50  Standardní flux v roztoku připravovaný v poměru 28/22 - chlorid zinečnatý/chlorid amonný, který je určen pro přímé použití nebo pro další mísení s vodou pro dosažení požadované koncentrace. Je užíván k založení tavidlové lázně nebo jako pravidelný přídavek do již existující lázně. 4,8 – 7,2/t pozinkovaného materiálu
BOFLUX SX Flux v roztoku, připravený v poměru dle požadavků zákazníka. 4,8 – 7,2/t pozinkovaného materiálu


Přísady do fluxů kapalných 

Produkt Charakteristika Užití
BOFLUX ZDC Speciální práškový přípravek určený pro úpravu pH tavidlových lázní. 4 – 6 %     
BOFLUX WA Speciální přísada v kapalné formě užívaná ve vysoce koncentrovaných tavidlových lázních pro snižování povrchového napětí a pro okamžité smáčení povrchu materiálu. 0,3 %


Chlorid zinečnatý – ZnCl2 

Produkt Charakteristika
ZnCl2 min 98% ZnCl2 bezvodý
ZnCl2/A min 99% ZnCl2 bezvodý určený pro speciální aplikace
ZnCl2/S45 45% roztok ZnCl2
ZnCl2/S63 63% roztok ZnCl2


Výkup Zn odpadů a jejich pracování:

  • Zn repasní kyseliny
  • Zn popel
  • další vhodný Zn odpad

Ke stažení

V případě zájmu o technický list, bezpečnostní list nebo kartu bezpečnostných údajov kontaktujte náš zákaznický servis.

Máte zájem o produkt nebo chcete více informací?

Spojte se s námi.

Chci zavolat / poslat e-mail: 
Ing. Lumír Mrokwia
Business Manager Metal Surface Treatment
Tel.: +420 602 756 788
Lumir.Mrokwia@bochemie.cz

Chci více informací:

* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Jsme hrdými členy těchto institucí:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council