Bezpečné produkty

Bezpečnostní listy našich produktů 

Jako dodavatel poskytujeme k našim výrobkům bezpečnostní listy. Obsahují identifikaci výrobce a údaje potřebné pro ochranu zdraví a životního prostředí. Poskytují také důležité informace například o právních předpisech vztahujících se k látkám nebo informace pro jejich skladování a přepravu.

Výrobky bezpečné pro zákazníky 

Naším posláním je vyvíjet a vyrábět užitečné produkty odpovídající potřebám zákazníků, jejichž použití je bezpečné a snadné, a které zároveň šetří životní prostředí. Tým našeho Výzkumného centra neustále pracuje na tom, aby veškeré naše produkty byly při užívání pro zákazníky maximálně bezpečné. 

Dodržujeme přísné požadavky na veškeré výrobní procesy, které stanoví legislativa a jejichž plnění podléhá kontrole státních orgánů. Příslušné předpisy se týkají následujících oblastí:

  • ochrana vody a ovzduší
  • nakládání s odpady a chemickými látkami
  • ochrana zdraví
  • zlepšování procesní bezpečnosti
  • požární a havarijní prevence

Prevence havárií

Každých pět let spolupracujeme s Moravskoslezským krajem, jeho hasičským záchranným sborem a Městem Bohumín na vydání informačního letáku o rizicích, které by mohla způsobit případná havárie naší chemičky. Obyvatelé Bohumína v něm najdou informace, jak reagovat v případě nebezpečí, jak v krizové situaci postupovat a nechybí ani kontakty na všechny důležité instituce, kde mohou zjistit další podrobnosti.

„K chemickým haváriím nedochází příliš často, to ale neznamená, že bychom na takovou událost neměli být připraveni. Společnost Bochemie používá chlor, který je jedovatý a při eventuální havárii může kontaminovat ovzduší. Na základě zákona je v okolí firmy stanovena zóna havarijního plánování, do níž distribuujeme během měsíce ledna a února informativní tiskoviny,“ vysvětlila Kateřina Blažková z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

„Bohumíňáci mohou díky tomuto letáku rychleji reagovat na chemické nebezpečí a aktivně se podílet na své ochraně. Ačkoliv věříme, že k takové situaci nikdy nedoje, je důležité mít v záloze jasný plán a postup. Musím ocenit dobrou spolupráci s Bochemií i s dalšími velkými firmami na území našeho města. Snažíme se společně o to, abychom postupnými kroky zlepšovali životní prostředí i životní podmínky našich obyvatel. Všichni významní zaměstnavatelé na to díkybohu slyší,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Zdroj: S využitím Tiskové zprávy Města Bohumín ze dne 16.2.2018.

Zdraví našich zaměstnanců

Vážíme si našich pracovníků, kteří jsou hlavním zdrojem úspěchu firmy, a vytváříme pro ně pracovní prostředí, v kterém se cítí dobře. Neustále zlepšujeme procesní bezpečnost výroby, k níž máme vypracovanou podrobnou bezpečnostní dokumentaci. Pravidelně se také podrobujeme kontrolám orgánů státní správy. Největší důraz ovšem klademe na prevenci.

Chcete vědět více o bezpečnosti našich produktů? Nebo máte další otázky?

Kontaktujte nás.

Chci zavolat / poslat e-mail: 
Ing. Magda Macháňová
Zákaznický servis
Tel.: +420 596 091 299
Magda.Machanova@bochemie.cz

Chci více informací:

* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Jsme hrdými členy těchto institucí:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council