• Česky
 • English
 • Deutsch
 • Русский

logoo násproduktyvýzkum a vývojrozvojkontakty

Udržitelný rozvoj Bochemie a.s.

Naše odpovědnost

Věříme, že naše znalosti a zodpovědné jednání v rámci chemického průmyslu pomohou trvale udržitelnému rozvoji, a proto investujeme maximální úsilí do projektů založených na recyklaci surovin a úsporných technologií. Věnujeme se vývoji produktů, které chrání a zlepšují životní prostředí. Neustále inovujeme stávající produkty tak, aby byly maximálně bezpečné a ekologické. Logickým vyústěním našeho zaměření na ochranu životního prostředí je zapojení firmy do programu Odpovědné podnikání v chemii - Responsible Care (od roku 1997). Jedná se o celosvětovou dobrovolnou iniciativu chemického průmyslu zaměřenou na udržitelný rozvoj zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, zlepšováním ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA), v Evropě Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC) a u nás Svazem chemického průmyslu České republiky.  

Cíle udržitelného rozvoje

Jako lídr v oboru si uvědomujeme, že svojí aktivitou zasahujeme do společnosti i životního prostředí, a cítíme vůči oběma značný závazek. Současně věříme, že v dlouhodobém horizontu lze růstu firmy a ekonomického úspěchu dosáhnout, jen pokud je v souladu s chováním odpovědným vůči svému okolí. Naše práce vychází z poctivého přístupu k zákazníkům, zaměstnancům i obchodním partnerům. A z našeho přesvědčení vycházejí i cíle udržitelného rozvoje, které jsme si stanovili:

 • dodržování zásad etického podnikání
 • vývoj výrobků šetrných k životnímu prostředí
 • systematické snižování energetické náročnosti výroby
 • ochrana životního prostředí
 • zodpovědné nakládání s odpady a chemickými látkami
 • recyklace obalových materiálů
 • ochrana zdraví zaměstnanců i zákazníků
 • bezpečnost práce
 • napomáhání v osobním rozvoji, seberealizaci a zvyšování kvalifikace zaměstnanců

Ochrana životního prostředí

Ochranu životního prostředí vnímáme jako nedílnou součást naší práce. Základem naší strategie jsou Zelené projekty, které jsou zaměřené na recyklaci, obnovu a znovuzískání surovin pro další využití, a vývoj nových technologií šetrných k životnímu prostředí. V průběhu samotného výrobního procesu pak klademe důraz na vysoké ekologické standardy a dodržujeme veškeré požadavky legislativy v oblasti ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a chemickými látkami. Prostřednictvím inovací výrobních technologií jsme zajistili výrobu proti úniku závadných látek a odpovídající skladování materiálu. Abychom měli jistotu, že vodní toky v okolí závodu zůstanou čisté, vybudovali jsme vlastní dvoustupňovou čistírnu odpadních vod.  Pokud jde o obalové materiály, spolupracujeme s firmou EKO-KOM, která zajišťuje jejich zpětný odběr a využití. Zaměření naší společnosti na ohleduplné chování k prostředí, ve kterém žijeme, vyústilo v naše zapojení do programu Responsible Care, Our Commitment to Sustainability.

Máte zájem o produkt nebo chcete více informací?

Spojte se s námi.

Chci zavolat / poslat e-mail: 
Ing. Magda Macháňová
Zákaznický servis
Tel.: +420 596 091 299
Magda.Machanova@bochemie.cz

Chci více informací:

* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Jsme hrdými členy těchto institucí:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council