Lidé

Náš úspěch je týmová práce

Jsme hrdí na naši tradici a úspěchy, kterých dosahujeme ve vývoji nových produktů, v ekonomickém růstu a získávání významného postavení na trzích v nových oblastech chemického průmyslu a v dalších zemích. Za naším úspěchem stojí výrobní dělníci a skladníci, účetní, personalisté, kolegové z IT a marketingu, laboranti a výzkumníci a obchodníci. Jsme tým a jeho výkonnost a úspěšnost ovlivňuje každý z nás.

Týmová práce přináší výsledky

Jedním z našich inspirativních kolegů je Ing. Jiří Hradil, který ve spolupráci s týmem tehdejšího Odštěpného závodu Lachema vyvinul technologii a recepturu pro výrobu čisticího prostředku Savo. Tento dezinfekční a čisticí přípravek si od svého vzniku v 70. letech udržel svoji pozici jednoho z nejpoužívanějších dezinfekčních a čisticích přípravků pro domácnost až dodnes. Skvělou týmovou práci dosáhl také tým Ing. Evy Schierové a PhMr. RNDr. Zdeňka Koudely, jimž se rovněž v 70. letech podařilo vyvinout dnes celosvětově používaný prostředek na ošetření kovů Feropur. Na zcela novou úroveň pak posunuli naši práci kolegové Ing. Martin Souček, Ing. Jan Myšík, Mgr. Jan Kupka a Ing. Michal Černoch PhD., kteří vyvinuli unikátní technologii recyklace chloristanu amonného z expirovaného raketového paliva a dosáhli tak objevu, který má globální význam pro ochranu životního prostředí.

Podpora vzdělávání

Vytváříme ty nejlepší podmínky, aby se u nás každý cítil dobře a mohl naplno rozvinout svůj talent. Povzbuzujeme iniciativu a individuální rozvoj podle požadavků konkrétní pozice i konkrétního člověka.  Pomáháme například kolegům zlepšovat jazykovou vybavenost cílenými kurzy podle jejich pracovních potřeb. A investujeme do dalšího vzdělávání, a to i nad rámec současných pracovních povinností. V této oblasti plně využíváme všech dostupných dotačních projektů. Účastníme se také řady konferencí a seminářů a tak stále rozvíjíme svůj kontakt s oborem. Své vedoucí pracovníky motivujeme a školíme tak, aby spoluvytvářeli přátelské a podnětné prostředí, ve kterém je radost pracovat. 

 

Chci více informací:

* pole označená hvězdičkou jsou povinná

Jsme hrdými členy těchto institucí:

obrázek eurochlorAsociace českých a slovenských zinkoven    nanoprogres  Nickel REACH Consortia  nano asociace  Svaz Chemického Průmyslu ČR  Zinc Reach  Cadmium reach consortium  The European Chemical Industry Council