Naše odvětví

Naše odvětví

Průmyslové akumulátory Ochrana dřeva Povrchové úpravy kovů Metalizace textilu Čisticí a dezinfekční prostředky

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů: 

Na následujících stránkách bychom vás rádi informovali o našem zpracování vašich osobních údajů a o vašich nárocích a právech podle předpisů o ochraně osobních údajů.


I. Název a adresa správce

Správcem podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně osobních údajů a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

BOCHEMIE a.s.
Lidická 326
Nový Bohumín
735 81 Bohumín


Tel.: +420 596 091 111
E-mail: bochemie@bochemie.cz
Web: 
www.bochemie.cz


II. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Společnost nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.
Své podněty zasílejte na kontaktní adresu, uvedenou v bodě I., nebo přímo na GDPR@bochemie.cz


III. Obecné informace o zpracování údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme kategoricky pouze za účelem poskytování personalizovaného přístupu k našim online službám nebo za účelem umožnění optimálního obecného online přístupu k našemu obsahu a službám, za účelem poskytování poradenství a technické podpory a dále za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Údaje zpracováváme za účelem přizpůsobení marketingu vašim zájmům. 

Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimkou jsou případy, kdy předchozí souhlas nelze z praktických důvodů získat a/nebo kdy je zpracování údajů povoleno zákonem. Osobní údaje budou v příslušném rozsahu zpracovávány pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné z technických důvodů, a/nebo za účelem plnění našich zákonných a/nebo smluvních povinností a/nebo z důvodu převažujících oprávněných zájmů.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně a řádně, v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (nařízení GDPR) a obecnými právními předpisy. Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. To platí i pro operace zpracování nezbytné k provedení opatření před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti uložené naší společnosti, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR.

V případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné z důvodu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení GDPR.

Pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů nepřevažují nad výše uvedeným zájmem, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení GDPR.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Pokud byl z vaší strany udělen souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Pokud chcete odvolat souhlas se zpracováním svých údajů a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování nebo pokud nás informujete, že nesouhlasíte se zasíláním marketingových materiálů, máte právo na výmaz vašich osobních údajů nebo na omezení zpracování vašich údajů. V takovém případě zašlete e-mail na adresu GDPR@bochemie.cz.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se uchovávání vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. 

3. Výmaz údajů a doba uchovávání

Osobní údaje subjektu údajů jsou vymazány nebo zablokovány neprodleně po skončení účelu jejich uchovávání. Uchovávání může probíhat i po tomto termínu, a to v případech stanovených evropskými nebo národními zákonodárci v nařízeních Unie, zákonech nebo předpisech, které se na správce vztahují. Údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne doba uchovávání stanovená výše uvedenými předpisy, ledaže by bylo nutné údaje nadále uchovávat za účelem uzavření nebo plnění smlouvy.


IV. Poskytování webových stránek a vytváření protokolových souborů

1. Popis a rozsah zpracování údajů:

 • informace o typu prohlížeče a použité verzi,
 • operační systém uživatele,
 • poskytovatel internetových služeb uživatele,
 • IP adresa uživatele,
 • datum a čas přístupu,
 • webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky,
 • webové stránky, ke kterým systém uživatele přistupuje prostřednictvím našich webových stránek.

Protokolové soubory obsahují IP adresy nebo jiné údaje, které umožňují přiřazení k uživateli. Může tomu tak být například v případě, že odkaz na webové stránky, ze kterých uživatel přistupuje na webové stránky, nebo odkaz na webové stránky, na které uživatel přejde, obsahuje osobní údaje.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uchovávání údajů a protokolových souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Dočasné uchovávání IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby bylo možné zobrazit webové stránky na počítači uživatele.
Mimoto se údaje používají k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečné komunikace s uživatelem webových stránek.
Náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR tedy vychází z těchto účelů.

4. Doba uchovávání

Údaje jsou vymazány neprodleně poté, co již nejsou nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.
Pokud jsou údaje uchovávány po ukončení relace v protokolových souborech, jsou IP adresy uživatelů anonymizovány

5. Možnost vznést námitku a odstranění

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do protokolových souborů je pro provoz webových stránek nutné. Ze strany uživatele proto nelze vznést námitku.


V. Používání souborů cookie

1.Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Při přístupu uživatele na webové stránky může být soubor cookie uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který při opětovném vyvolání webové stránky umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče.

Soubory cookie používáme ke zvýšení uživatelského komfortu našich webových stránek a dále ke zlepšení kvality našich služeb. Z tohoto důvodu ukládáme do souborů cookie uživatelské preference a sledujeme trendy chování uživatelů na našich webových stránkách. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat aktivní prohlížeč i po změně stránky.

V souborech cookie se ukládají a přenášejí následující údaje:

 • autentizační soubory cookie,
 • soubory cookie pro přizpůsobení uživatelského rozhraní.

Na našich webových stránkách používáme také soubory cookie, které nám umožňují analyzovat chování uživatelů při procházení webových stránek.

Tímto způsobem mohou být přenášeny následující údaje:

 • IP adresa (shromažďuje se a ukládá v anonymizované formě),
 • rozlišení obrazovky/displeje,
 • typ terminálu (identifikační prvky jednotlivých terminálů),
 • operační systém a typ prohlížeče,
 • zeměpisná poloha (pouze země),
 • aktivita myši (pohyby, poloha a kliknutí),
 • aktivita klávesnice,
 • preferovaný jazyk,
 • odkazující doména,
 • navštívené stránky,
 • datum a čas,
 • zadané výrazy pro vyhledávání,
 • četnost zobrazení stránek,
 • používání funkcí webových stránek.

Takto shromážděné údaje o uživateli jsou pomocí technických prostředků pseudonymizovány. Proto již není možné přiřadit údaje k uživateli, který na webové stránky přistupuje. Údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji uživatelů.

Při přístupu na naše webové stránky je uživatel informován o používání souborů cookie pro účely analýzy. V této souvislosti je také uvedeno, jak lze v nastavení prohlížeče zabránit používání souborů cookie.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Naše webové stránky používají soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran (tj. analytické soubory cookie z webových stránek třetích stran).

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro ně je nezbytné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Soubory cookie požadujeme pro následující aplikace:

 • použití jazykového nastavení,
 • zapamatování vyhledávaných výrazů.

Údaje uživatele shromážděné prostřednictvím technicky nezbytných souborů cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Analytické soubory cookie se používají za účelem zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Analytické soubory cookie nás informují o tom, jak jsou webové stránky používány, což nám umožňuje neustále vylepšovat uživatelskou zkušenost s našimi stránkami. K analýze cookies používáme služby třetích stran (Google Analytics, Google AdWords, Facebook pixel, Sklik), u kterých jsme si ověřili nakládání s osobními údaji v souladu se zásadami GDPR. 


VI. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách je umístěn kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Pokud uživatel zvolí tuto možnost, údaje zadané do vstupního formuláře nám budou předány a budou uloženy.

Jedná se o tyto údaje:

 • země,
 • název společnosti (není povinné),
 • křestní jméno,
 • příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • zpráva.

V okamžiku odeslání zprávy jsou uloženy také následující údaje:

 • IP adresa uživatele,
 • e-mailová adresa uživatele,
 • datum a čas odeslání zprávy,
 • datum a čas registrace.

V rámci procesu odesílání si vyžádáme váš souhlas se zpracováním údajů a upozorníme vás na tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Případně je možné nás kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele předané spolu s e-mailem.

Údaje nebudou v této souvislosti předávány třetím stranám, avšak použity výhradně pro zpracování konverzace.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, pokud uživatel udělil svůj souhlas.

Právním základem pro zpracování údajů předaných v rámci zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupního formuláře slouží k poskytování informací o našich produktech a službách podle vaší profese a oboru zájmu a dále ke konzultační a technické podpoře. V případě kontaktu prostřednictvím e-mailu je účelem rovněž nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Ostatní osobní údaje zpracovávané v rámci procesu odesílání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

4. Doba uchovávání

Údaje jsou vymazány neprodleně poté, co již nejsou nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. 

5. Možnost vznést námitku a odstranění

Uživatel má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti uchovávání svých osobních údajů. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat. Veškeré osobní údaje uložené v průběhu kontaktu budou v tomto případě vymazány.


VII. Práva subjektu údajů

V případě zpracování vašich osobních údajů jste subjektem údajů podle nařízení GDPR a máte vůči správci následující práva:

1. Právo na informace

Máte právo požadovat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se týkají vaší osoby.

Pokud takové zpracování probíhá, můžete od správce požadovat následující informace:

(1) účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány,

(2) kategorie zpracovávaných osobních údajů,

(3) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje týkající se vaší osoby zpřístupněny,

(4) plánovaná doba uchovávání osobních údajů, které se týkají vaší osoby, popř. pokud nelze poskytnout konkrétní informace, kritéria pro určení doby uchovávání,

(5) existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se týkají vaší osoby, práva na omezení zpracování ze strany správce nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování,

(6) existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu,

(7) veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů,

(8) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje, které se týkají vaší osoby, předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat o informace o příslušných zárukách podle čl. 46 nařízení GDPR v souvislosti s předáním.

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu a/nebo doplnění vůči správci, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se týkají vaší osoby, nesprávné nebo neúplné. Správce musí opravu bezodkladně provést.

3. Právo na omezení zpracování

O omezení zpracování osobních údajů, které se týkají vaší osoby, můžete požádat za následujících podmínek:

(1) pokud popíráte přesnost osobních údajů, které se týkají vaší osoby, na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,

(2) zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití,

(3) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo

(4) pokud byla z vaší strany vznesena námitka proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se týkají vaší osoby, omezeno, mohou být tyto údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

V případě omezení zpracování v souladu s výše uvedenými podmínkami vás správce předem upozorní na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

4. Právo na výmaz

a) Povinnost výmazu

Můžete požádat správce, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se týkají vaší osoby, přičemž správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

(1) osobní údaje, které se týkají vaší osoby, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

(2) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

(3) vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 nařízení GDPR,

(4) osobní údaje, které se týkají vaší osoby, byly zpracovány protiprávně,

(5) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,

(6) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 nařízení GDPR,

(7) informace poskytované třetím stranám.

Jestliže správce osobní údaje, které se týkají vaší osoby, zveřejnil a je povinen je podle čl. 17 odst. 1 nařízení GDPR vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval zpracovatele, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je vy, jako subjekt údajů, žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

b) Výjimky

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

(1) pro výkon práva na svobodu projevu a informace,

(2) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,

(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 nařízení GDPR,

(4) pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu ve veřejném zájmu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v oddílu a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, nebo

(5) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Právo na informace

Pokud bylo z vaší strany vůči správci uplatněno právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen o této opravě, tomto výmazu nebo tomto omezení zpracování informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje týkající se vaší osoby zpřístupněny, ledaže se ukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Máte právo, aby vás správce o těchto příjemcích informoval.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby, které byly z vaší strany poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

(1)zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a

(2)zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu tohoto práva máte také právo na to, aby byly osobní údaje, které se týkají vaší osoby, předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Tímto nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů se neuplatní na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

7. Právo vznést námitku

Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají vaší osoby, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Správce osobní údaje, které se týkají vaší osoby, dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje, které se týkají vaší osoby, zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají vaší osoby, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje, které se týkají vaší osoby, pro tyto účely zpracovávány.

Aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, máte možnost v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

8. Právo na odvolání souhlasu podle právních předpisů o ochraně osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Výše uvedené se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

(1) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem,

(2) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, nebo

(3) založeno na vašem výslovném souhlasu.

Tato rozhodnutí však nesmí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nařízení GDPR, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

V případech uvedených v bodech 1 a 3 musí správce provést vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit váš názor a práva napadnout rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů, které se týkají vaší osoby, je porušeno nařízení GDPR.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, musí informovat stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle čl. 78 nařízení GDPR.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Aktuální znění k únoru 2022.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů