Naše odvětví

Aktuality

Naše odvětví

Průmyslové akumulátory Ochrana dřeva Povrchové úpravy kovů Metalizace textilu Čisticí a dezinfekční prostředky
Zpět na Aktuality

BOCHEMIT Antiflash získal ocenění Profesní komory požární ochrany České republiky 31. 5. 2019

Prezidium Profesní komory požární ochrany České republiky (PKPO) tradičně vyhlašuje prestižní soutěž členů Komory Zlatý plamen. Za rok 2018 získal v kategorii Výrobek roku 2018 toto ocenění náš BOCHEMIT Antiflash.

Pětičlenná hodnoticí komise (předsedou této komise je člen prezidia PKPO, místopředsedou je zástupce GŘ HZS ČR nebo člen prezidia PKPO a ostatní členové komise jsou tvořeni zástupci jednotlivých sekcí komory) posuzovala kromě technických parametrů, vyhovění náročným testům na výrobek a certifikaci zejména jeho význam a prospěšnost z hlediska požární ochrany, původnost řešení a ekonomickou výhodnost a dostupnost.

Slavnostní vyhodnocení soutěže 'Zlatý plamen 2018' proběhlo na valném shromáždění PKPO 22. května v Praze. Z rukou zástupců Komory převzala pamětní trofej Zlatého plamenu a diplom pro BOCHEMIT Antiflash paní Lenka Plevová, technická a produktová manažerka Bochemie wood care, s.r.o.

Tohoto ocenění si velmi vážíme, protože BOCHEMIT Antiflash jako produkt pro profesionální použití posuzovali skuteční profesionálové. Současně ho bereme nejen jako ocenění naší dlouhodobé práce, vždyť dřevo chráníme už více než 50 let a přípravky ke snížení reakce dřeva na oheň to vlastně všechno začalo. Je to pro nás především závazek pokračovat s nadšením v aplikaci nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje do inovovaných nebo nových výrobků tak, aby nadále vyhovovaly stále vyšším požadavkům nejen na kvalitu, technické a legislativní parametry, ale byly i v souladu s trvale udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů