Naše odvětví

Aktuality

Naše odvětví

Průmyslové akumulátory Ochrana dřeva Povrchové úpravy kovů Metalizace textilu Čisticí a dezinfekční prostředky
Zpět na Aktuality

Přednášeli jsme na Západočeské univerzitě v Plzni 23. 1. 2020

Díky dlouhodobé spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jsme měli možnost přednášet na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity (FAV ZČU) v Plzni.

Přednáška na téma Impregnace (chemická ochrana) konstrukčního dřeva byla určena pro studenty oboru Stavitelství a probíhala v rámci předmětu Dřevěné konstrukce II, který vede Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Studenti se od nás dozvěděli, proč je důležité nepodceňovat při novostavbách nebo rekonstrukcích nejen dřevěných objektů prevenci proti napadení škůdci (hmyz, houby, plísně) již ve fázi projekční přípravy, co vše brát v úvahu při výběru impregnačních prostředků, jaké faktory ovlivňují kvalitu provedené impregnace a jaké jsou nejnovější trendy v chemické ochraně dřeva. To vše v návaznosti na praktické příklady a zkušenosti, které jsme v průběhu 50 let působnosti v tomto oboru získali.

Absolventi studijního oboru Stavitelství na FAV ZČU v Plzni získají všeobecné stavební vzdělání v oboru pozemní stavby vedené k samostatnému návrhu, zabezpečení výstavby a užití staveb. Uplatnění najdou v oblasti projektování, navrhování, přípravy a realizace staveb a výroby stavebních hmot. Věříme, že informace, které jsme jim předali, jim v jejich budoucí praxi budou užitečné.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů